Nyheter
Mitt i sommaren tillträdde Mats Berthem som vd hos Netgain. Han har en gedigen erfarenhet från olika branscher som telekom, energi och IoT. Nu är hösten här och Mats har siktet inställt på utveckling samtidigt som han vill behålla den entreprenörsdrivna andan som alltid har funnits hos Netgain.
fredag 19 augusti 2016
Nyheter
Det finns många skäl till varför en kund och leverantörsrelation inte förlöper som den borde. I de flesta fall kan dessa undvikas genom noggrann hantering av parternas behov, relation samt att stötta med styrning som får båda att uppfylla sina åtaganden och nå ett framgångsrikt resultat.
fredag 18 december 2015
Nyheter
Netgain har tecknat ramavtal med Inspektionen för vård och omsorg inom området "Undersökningstjänster". Avtalet löper på 4 år och avser, Mätning, analys och benchmark av IVOs IT-verksamhet.
fredag 30 oktober 2015
Affärsmässig IT är vårt koncept för hur man med ekonomin som drivkraft kan bidra till en ökad affärsmässighet inom IT. För dig som kund innebär det ett ramverk som med flexibilitet och snabbhet kan hantera förändrade krav i din verksamhet.